Kiba-dachi

Kiba-dachi / Kiba-dači

Stav Kiba-dachi/Kiba-dači se prvi put koristi kod izvođenja udarca Yoko Geri Keage/Kekomi (bočni udarac nogom). 

Stav se izvodi tako što stopala postavimo u jednu i po do dve širine ramena, stopala moraju biti paralelna, prsti su okrenuti prema napred, kolena su savijena, centar ravnoteže mora da bude na sredinu stava.

 

Print Friendly, PDF & Email