Karate rečnik

A

Achi no ura – stopalo
Achi no yubi – nožni prst
Achi – noga
Age uke – blok gornje regije spoljašnjim delom podlaktice
Ago – brada
Ashi mae geri – mae geri izveden prednjom nogom
Ashimoto – prednji deo noge
Asi kubi – ris stopala
Atami – glava

B

Barai- čišćenje
Bassai dai – prva Bassai kata, jednostavnija majstorska kata
Bassai sho – druga Bassai kata, majstorska kata
Bokucu jame – zatvori oči
Bokucu jasme- otvori oči
Buji – pokret izveden bez napora
Bunkai – vežbanje kate sa realnim protivnikom

C

Chinte – majstorska kata, savremena verzija
Choku zuki – direktan, pravolinijski udarac čelom pesnice u visokom stavu
Chudan – srednja regija (od pojasa do vrata)

D

Dachi – stav ili položaj tela kanoniziovan i strogo određen
Dan – stepen majstorskog zvanja
Dojo – posebna sala u kojoj se vežba samo karate

E

Enbusen – linija izvođenja kate; “U kati, kud god pošao, moraš se vratiti na mesto polaska”, kaze Funakoši Gichin
Enpi – “Let lastavice”, majstorska kata
Enpi – lakat
Enpi uchi – ručna tehnika, udarna površina je lakat

F

Full-kontakt (karate) – karate “punog kontakta”, ekstremno borilački i takmičarski orjentisan produkt savremenog karatea

G

Gai wan- spoljašnji deo pesnice
Gankaku (kata) – “Gavran na steni”, majstorska kata
Gedan uke – niski blok
Gedan barai – blok donje regije spoljašnom stranom podlaktice
Gedan – donja regija (od pojasa naniže)
Geri – udarac nogom
Gojo shiho dai – prva savremena Gojo shiho kata, majstorska kata
Gojo shiho sho – druga savremena Gojo shiho kata, majstorska kata
Gojo shiho – “54 korak pijanog čoveka”, majstorska kata
Goshi – bok
Gyako zuki – udarac čelom pesnice, suprotnom rukom u odnosu na stav

H

Hajime – počni
Hai – leđa
Haishu – nadlanica
Haiwan – spoljna strana podlaktice
Harai uke – kruznji blok unutrašnjom srtanom podlaktice
Hara – stomak
Heian shodan – prva Heian kata, učenička kata, “Mirni um”
Heian godan – peta, poslednja Hean kata, učenička kata
Heiko dachi – stav paralelnih stopala, jedan od prirodnih stavova
Hidari – levo
Hiji-ate – tehnika izvođenja levom rukom
Hijio – lakat
Hiki ashi – pripremni među položaj kod nožnih tehnika
Hitai – celo
Ho – polustepen, odnosi se na majstorska zvanja
Hungetsu – “Kata polumeseca”, kata snage, majstorska kata

I

Ioi dachi – pripremni stav neposredno pre početka vežbanja
Ippon kumite – dogovoreni sparing “na jedan korak”

J

Jitai – gornji deo tela
Jitte – kata “Deset ruku”, majstorska kata
Join (kata) – majstorska kata, dobila ime po staro kineskom generalu Jionu
Jui-kumite – slobodni sparing uz upotrebu elemenata tehnike
Juji uke – blok ukrštenih podlaktica

K

Kagi zuki – udarac ruke poput kuke
Kake uke – blok otklanjanjem
Kakiwake uke – klinasto razdvojen blok
Kamae – podrazumeva poziciju, stav i stanje spremnosti karatiste dok očekuje napad. Kamae može biti defanzivan ili ofanzivan. Predstavlja položaj idealno raspoređene energije
Kama – srp
Kanku dai – prva kanku kata, “Pogled u nebo”, majstorska kata
Kanku sho – druga kanku kata, majstorska kata
Karate Do – put “prazne ruke” Borilačka veština bez oružija. Način razmišljanja, stil života
Karate Gi – odelo karatiste
Karateka – specijalista za karate
Karate – pravo značenje”kineska ruka”, kasnije u XX veku pod uticajem Japana menja prevod u “prazna ruka”
Karate – sveobuhvatni sistem vežbanja,borilačka veština ili sport
Karateka – karatista
Kata – borba sa više zamišljenih protivnika
Kata kumite – primena vezanih elemenata iz kate u realnoj borbi
Kata-ne – iznad ramena
Keage – varijanta izvodjenja pojednih nožnih tehnika “trzanjem”
Keito – prvi zglob palca
Kekomi – varijanta izvođenja pojedinih nožnih tehnika “guranjem”
Ken – pesnica
Kiai – karakterističan krik koji se ispusta pri napadu. Ima višestruku ulogu: da se protivnik zbuni i uplaši, jer će tako pogrešno reagovati. Istovremeno se pri kiaiu duboko i potpuno izdiše vazduh, što koristi da se snaga što efikasnije iskoristi u napadu.
Kiba Dachi – “jahaći stav”
Kime – element na kome se stalno insistira, jer sem koncetracije mišića i fizičke snage, podrazumeva i koncetraciju psihičke snage. Trenutni efekat pražnjenja maksimalne energije pri izvođenju karate tehnike.
Koahai – početnik
Kokoro – srce
Kokutsu dachi – zadnji stav , “stav male pagode”
Kosa Dachi – zadnji stav
Kosi kamae – bočna otvorena pozicija
Kumite – borba u karateu
Kung-fu – ogranak karate sistema nastao u kini
Kyaku dachi – stav na jednoj nozi
Kyu – stepen učenickog zvanja

L

Leight-contact – karate “lakog kontakta”, borilačka forma koja podrazumeva upotrebu snage i nanošenje izvesnog bola protivniku

M

Maashi geri kubi – polukružna nožna tehnika, udarna površina je kubi (ris stopala)
Mae geri – udarac nogom put napred, udarna površina je jagodica stopala
Mae keage – trzaj u visinu i unapred
Mawashi geri koshi – polukružna nožna tehika, udarna površina je koshi
Mawashi geri – polukružna nožna tehnika
Mawashi uchi – kružni udarac
Me – oko
Men – lice
Mi – telo
Migi te – tehnika izvođena desnom rukom
Migi – desno
Mizunagare – vodena bujica
Momo – butina
Morote uke – pojačani blok
Morote – pojačanje drugom rukom
Mune – grudni koš
Musubi dachi – stav priljubljenih peta

N

Nagashi uke – blok podlakticom sklanjanjem
Nai wan – unutrašnja podlaktica
Nakajubi – srednji prst
Niju shiho – “kata 24 prilaza”, majstorska kata
Niza Kutsu – zglob kolena

O

Obi – pojas
Oi zuki – dugački, direktni, pravolinijski udarac čelom pesnice
Osae uke – blokada sa hvatom otvorene sake
Os – označava pozdrav

R

Rei – komanda za pozdrav, izvodi se na početku i na kraju vežbanja
Ren geri – sliveno, sukcesivno izvođenje dve mae-geri tehnike
Ryo ken – obe pesnice

S

Sambon zuki – trostruka naizmenična tehnika čelom pesnice
Sambon kumite – sparing na tri koraka
Seiken – udarna površina prva dva zgloba stegnute pesnice, čelom pesnice
Sempai – učenik
Sensei – učitelj
Seoi – rame
Sho – dlan
Shotokan – stil karatea koji vežbamo. Postoji oko 400 karate stilova u svetu, a Shotokan je jedan od najvećih
Shuto uke – blok u predelu srednje regije bridom otvorene šake
Sokumen – strana
Sokuto – taban
Suigetsu – pleksus

T

Taikyoku shodan – prva Taykyoku kata, početnicka kata
Tanden – centar gravitacije
Tekki nidan – druga Tekki kata, majstorska kata, kata Jahacha
Tekki sandan – treća Tekki kata, majstorska kata
Tekki shodan – prva tekki kata, jednostavnija majstorska kata
Tekubi – zglob ruke
Te – ruka
Tetsui uke – blok u predelu srednje regije spoljašnjim delom podlaktice
Te-wasa – skup tehnika gde se energija koncetriše i emituje sa neke od udarnih površina ruke
Tori – napadač
Tsuki age – visoki udarac ka napred

U

Uchi komi – ulazak
Uchi uke – blok rukom koja se kreće ka spolja
Uchi – napad
Uke – onaj koji se brani
Unsoku – podkolenica
Unsu – “Rupa u oblaku”, majstorska kata
Ura zuki – kratki bod, udarac stegnutom pesnicom
Ushiro ate – blok odpozadi
Ushiro geri – nozni udarac unazad, udarna površina je peta
Ushiro – pozadi

W

Wankan – majstorska kata, ima arhaičnu i savremenu verziju
Wanshu – kata kineskog ucitelja Wanshua, majstorska kata
WUKO – Svetska karate organizacija kojoj pripadamo i mi

Y

Yame – prekini
Yasme – odmori
Yodan – gornja regija
Yohon nukite – “bodež”, udarac vrhovima prstiju
Yoi – pripremi se
Yoko empi uchi – udarac laktom na stranu
Yoko geri keage – nožni udarac bridom stopala
Yoko uke – blok sa strane
Yoko – u stranu
Yubi – prst

Z

Zanshin – usredsređenost
Zenkutsu dachi – “stav pagoda” ili prednji stav
Zuki – udarac

Print Friendly, PDF & Email