Heisoku-dachi

Heisoku-dachi / Heisoku dači

 

Stav izvodimo tako što sastavimo pete i prste stopala. Sličan je stavu musubi-dachi/musubi-dači. Ovo je jedan od osnovnih stavova u karateu. Neke kate počinju ovim stavom (Jion/Džion , Jitte/Đite, Chinte/Ćinte i Unsu/Unsu).  

 

Print Friendly, PDF & Email