Žuti pojas

ŽUTI POJAS II TRAKE

KRETANJE :

– pravolinijsko kretanje (iskorak)

KIHON KUMITE :

– čoku zuki

– kizami zuki

– oi zuki (napred – nazad)

– gedan barai (napred – nazad)

– age uke (napred – nazad)

TEST FUNCIONALNOSTI STAVA I GARDA 1

– mae geri u mestu

TEST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI :

– kolut unapred

– poligon

ŽUTI POJAS I TRAKA

KATA :

– TAIKYOKU SHODAN

KRETANJE :

– pravolinijsko kretanje (iskorak)

– pravolinijsko kretanje (cuki aši)

KIHON KUMITE :

– čoku zuki sa rotacijom

– ude uke (napred – nazad)

– gjako zuki (u mestu)

– aši mae geri čudan

– mae geri čudan

KRETANJE SA PARTNEROM :

– pravolinijsko kretanje (iskorak)

– pravolinijsko kretanje (cuki aši)

TEST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI 1 :

– kolut unapred dupli

– poligon

 

ŽUTI POJAS

KATA :

– HEIAN SHODAN

KRETANJE :

– pravolinijsko kretanje (juri aši)

– pravolinijsko kretanje ( promena stava u mestu)

KIHON KUMITE :

– uraken uči

– ren zuki

– soto uke (napred – nazad)

– gjako zuki u kretanju

– aši mavaši geri džodan

– mavaši geri čudan

KRETANJE SA PARTNEROM :

– pravolinijsko kretanje juri aši

PADOVI : – pad unazad

TEST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI :

– kolut nazad

– poligon

REKVIZITI :

– gume (čoku zuki)

Print Friendly, PDF & Email