Oranž pojas

ORANŽ POJAS I TRAKA

KATA :

– HEIAN SHODAN

KRETANJE :

– pravolinijsko kretanje (kombinacija 1)

– pravolinijsko kretanje (kombinacija 2)

KIHON KUMITE :

– ren zuki (napred – nazad)

– gedan barai-gjako zuki (napred – nazad)

– age uke-gjako zuki (napred – nazad)

– ude uke-gjako zuki (napred – nazad)

– soto uke-gjako zuki (napred – nazad)

– aši joko geri kjage

– mavaši geri jodan

ESKIVAŽE :

– na kizami zuki

– na oi zuki

– na mae geri

TEST FUNKCIONALNOSTI STAVA I GARDA 2

PADOVI : – pad na stranu

REKVIZITI :

– kizami zuki (rengenski snimak ili karton)

– gjako zuki (rengenski snimak ili karton)

 

ORANŽ POJAS

KATA :

– HEIAN NIDAN

 

KRETANJE :

– dijagonalno

– tobi aši – cuki aši (napred nazad)

KIHON KUMITE :

– kizami-gjako zuki (prednja noga na kizami)

– kizami-gjako zuki (prednja noga na gjako)

– aši mavaši geri

– aši ura mavaši geri

ESKIVAŽE :

– blok od kizami zuki

– blok od oi zuki

– blok od mae geri

PRIMENJIVA TEHNIKA :

– gjako zuki čudan

– gjako zuki čudan – kontra gard

– gjako zuki jodan

– aši mavaši geri

PADOVI : – pad unapred

REKVIZITI :

– gjako zuki (fokuser) običan i kontra gard

– gjako zuki (fokuser) diai

Print Friendly, PDF & Email